til kassen totalt: kr 0,00
Reglverk
 1. GENERELT

1.1.Nettbutikk som er tilgjengelig på nettsiden: www.elementerwood.no, er ledet av Mariusz Pniewski som driver næringsvirksomhet: ELEMENTER WOD MARIUSZ Pniewski. Firmaet er register i det polske foretaksregisteret (polsk: CEIDG) med adresse: ul. Polna 31, 62-021 Paczkowo, skattekort: PL6121560327, organisasjonsnummer: 301203411, e-postadresse: kontor@elementerwood.no, telefonnummer: + 48 693 816 683, + 47 800 250 50.,

1.2 Dette regelverket er adressert til forbrukere, men også til kunder som ikke er forbrukere, med mindre et bestemt punkt i regelverket er rettet bare mot forbrukere eller bare mot kunder som ikke er forbrukere.

1.3 Det er selger som er administrator av personopplysninger behandlet i nettbutikken. Personopplysninger håndteres med formål, i en periode og basert på bestemmelser som er angitt i personvernregler publisert på nettbutikkens hjemmeside. Personvernreglene inneholder først og fremst regler for nettbutikkens administrator angående håndtering av personopplysninger, inkludert grunnlag, formål og periode for håndtering av personopplysninger, og rettigheter til de registrerte, samt informasjon om bruk av informasjonskapsler i nettbutikken. Det å bruke nettbutikken, inkludert kjøp og angivelse av personopplysninger, er frivillig, men med forbehold om unntak som er angitt i personvernreglene (inngåelse av salgsavtale og selgerens lovbestemte forpliktelser).

1.4 Definisjoner

1.4.1. VIRKEDAG - hver dag fra mandag til fredag bortsett fra helligdager og høytidsdager.

1.4.2. REGISTRERINGSSKJEMA- et skjema tilgjengelig i nettbutikken som lar kunden opprette en konto.

1.4.3. BESTILLINGSSKJEMA - elektronisk tjeneste, et interaktivt skjema tilgjengelig i nettbutikken som gjør det mulig å bestille produkter, spesielt ved å legge til produkter i handlekurv og spesifisere vilkår for salgsavtale, inkludert leverings- og betalingsmåte.

1.4.4. KUNDE - (1) en fysisk person med full rettslig disposisjonsevne, og etter gjeldende lovbestemmelser også en fysisk person med begrenset rettslig disposisjonsevne; (2) juridisk person; eller (3) en organisasjonsenhet uten rettslig disposisjonsevne som loven gir rettslig disposisjonsevnen - som har inngått eller har til hensikt å inngå en salgsavtale med selgeren.

1.4.5. SIVILLOVEN – loven fra 23. april 1964  (Lovtidende 1964 nr. 16, ledd 93 med senere endringer)

1.4.6. KONTO – en elektronisk tjeneste med brukernavn og passord oppgitt av kunden, som inneholder data og informasjon om kundens bestillinger lagt inn i nettbutikken.

1.4.7. NYHETSBREV – en elektronisk distribusjonstjeneste levert av selgeren via e-post, sendt til kunden automatisk og syklisk, med informasjon om nye produkter og kampanjer i nettbutikken.

1.4.8. VARE – produkt presentert i nettbutikken, som er grunnlag for salgsavtale mellom kunden og selgeren.

1.4.9. REGELVERK– regler og betingelser som gjelder denne nettbutikken.

1.4.10. NETTBUTIKK – nettbutikken selgeren eier og leder, og som er tilgjengelig på: www.elementerwood.no

1.4.11. SELGER  - Mariusz Pniewski som driver næringsvirksomhet: ELEMENTER WOOD MARIUSZ Pniewski. Firmaet er register i det polske foretaksregisteret (polsk: CEIDG) med adresse: ul. Polna 31, 62-021 Paczkowo, skattekort: PL6121560327, organisasjonsnummer: 301203411, e-postadresse: kontor@elementerwood.no, telefonnummer: + 48 693 816 687, + 47 800 250 50.,

1.4.12. SALGSAVTALE - en avtale om salg av produkt(er) som er inngått mellom kunden og selgeren via nettbutikken.

1.4.13. ELEKRONISK TJENESTE - en tjeneste for kunden som leveres av selgeren via nettbutikken.

1.4.14. LOV OM FORBRUKERRETTIGHETER -  loven fra 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter (Lovtidende 2014, ledd 827 med senere endringer)

1.4.15. BESTILLING - Kundens viljeserklæring som avlegges gjennom bestillingsskjema og som direkte fører til  inngåelse av salgsavtalen med selger.

 1. ELEKTRONISKE TJENESTER I NETTBUTIKKEN

2.1. Det er følgende elektroniske tjenester tilgjengelige i nettbutikken: konto, bestillingsskjema og nyhetsbrev.

2.1.1. Konto - bruk av konto er mulig etter at kunden gjør tre påfølgende skritt- (1) fyller ut registreringsskjema, (2) klikker på feltet "Opprett en konto" og (3) bekrefter sitt ønske om å opprette en konto ved å klikke på bekreftelseslenken som sendes automatisk til den oppgitte e-postadressen. Det er nødvendig at kunden oppgir følgende data i registreringsskjemaet: navn og etternavn/firmanavn, adresse (vei, husnummer/leilighetsnummer, postnummer, by, land), e-postadresse, telefonnummer og passord. Kunder som ikke er forbrukere må også oppgi foretaks navn og skatteidentifikasjonsnummer.

2.1.1.1. Kontoens elektroniske tjeneste leveres gratis og i ubegrenset tid. Kunden kan til enhver tid og uten å gi noen grunn, slette kontoen ved å sende en passende forespørsel til selgeren, spesielt via e-post til følgende adresse: kontor@elementerwood.no eller skriftlig til adresse: ul. Polna 31, 62-021 Paczkowo.

2.1.2. Bestillingsskjema - bruk av bestillingsskjema begynner når kunden legger det første produktet  i handlekurven i nettbutikken. Bestillingen blir innlagt ved at kunden gjør to påfølgende skritt - (1) fyller ut bestillingsskjema og (2) klikker på feltet: Bekreft kjøp - frem til dette skrittet er det mulig å endre de angitte dataene (for å gjøre det, skal man følge meldinger og informasjon tilgjengelige på nettbutikkens side). Det er nødvendig at kunden oppgir følgende data i bestillingsskjemaet: navn og etternavn/firmanavn, adresse (vei, husnummer/leilighetsnummer, postnummer, by, land), e-postadresse, telefonnummer og informasjon angående salgsavtalen: produkt(er), antall produkt(er), sted og leveringsmåte for produkt (er), betalingsmåte. Kunder som ikke er forbrukere må også oppgi foretaks navn og skatteidentifikasjonsnummer

2.1.2.1. Bestillingsskjemaets elektroniske tjeneste - leveres gratis og er engangstjeneste. Den avsluttes når bestilling legges inn via den eller når kunden slutter tidligere å legge inn bestilling gjennom den.

2.1.3. Nyhetsbrev – det å aktivere nyhetsbrev skjer etter at e-postadresse nyhetsbrevet skal sendes til, blir oppgitt i fanen "Nyhetsbrev" som er synlig på nettbutikkens side,  og kunden klikker på feltet: "Abonner". Kunden kan også abonnere på nyhetsbrevet ved å merke av en riktig sjekkboks når han eller hun oppretter en konto – mens kunden oppretter en konto, begynner han eller hun å abonnere nyhetsbrevet.

2.1.3.1 Nyhetsbrevets elektroniske tjeneste leveres gratis og i ubegrenset tid. Kunden kan til enhver tid og uten å gi noen grunn, avmelde nyhetsbrevet ved å sende en passende forespørsel til selgeren, spesielt via e-post til følgende adresse: kontor@elementerwood.no eller skriftlig til adresse: ul. Polna 31, 62-021 Paczkowo.

2.2. Tekniske krav som er nødvendige for å samarbeide med IKT-systemet brukt av selgeren, er følgende: (1) datamaskin, laptop eller en annen multimediaenhet med internettilgang; (2) tilgang til e-post; (3) nettleser: Mozilla Firefox-versjon 17.0 og nyere eller Internet Explorer-versjon 10.0 og nyere, Opera-versjon 12.0 og nyere, Google Chrome-versjon 23.0. og nyere, Safari-versjon 5.0 og nyere, Microsoft Edge-versjon 25.10586.0.0 og nyere; (4) anbefalt minimal skjermoppløsning: 1024x768; (5) aktivering av informasjonskapsler og Javascript-støtte i nettleseren.

2.3. Kunden er forpliktet til å bruke nettbutikken på en måte som er i samsvar med loven og anstendigheten, med tanke på respekt for personlige rettigheter samt opphavsrett og intellektuell eiendom til selgeren og tredjepart. Kunden er forpliktet til å oppgi data som er i samsvar med fakta. Kunden har forbud mot å oppgi urettmessige og usanne data.

2.4. Klageprosedyre angående elektroniske tjenester

2.4.1. Kunden kan sende klager vedrørende elektroniske tjenester levert av selgeren, og andre uregelmessigheter eller forstyrrelser knyttet til driften av nettbutikken (unntatt prosedyren for reklamasjon som er nevnt i punkt 6 i regelverket). Klager skal rapporteres:

2.4.1.1. elektronisk til e-postadresse: kontor@elementerwood.no.

2.4.1.2. skriftlig til adresse: Polna 31, 62-021 Paczkowo, Polen

2.4.2. Det anbefales at kunden nevner i klagebeskrivelsen: (1) informasjon og omstendigheter angående klagegjenstanden, spesielt type og dato for uregelmessigheter; (2) kundens forespørsler; og (3) kontaktopplysninger av person som sender inn klagen - dette vil lette og fremskynde klagevurderingen av selgeren. Kravene oppgitt i den forrige setningen er bare en anbefaling og de påvirker ikke effektiviteten av måten klagene håndteres på.

2.4.3. Selgeren skal svare på klagen umiddelbart, senest innen 14 kalenderdager fra datoen klagen ble sendt inn.

 1. 3. BETINGELSER FOR AVTALEINNGÅELSE

3.1. Inngåelse av salgsavtalen mellom kunden og selgeren skjer etter at kunden legger inn en bestilling gjennom bestillingsskjemaet i nettbutikken og i samsvar med punkt 2.1.2  i regelverket.

3.2. Produktprisen vist på nettbutikkens side er gitt i norske kroner og inkluderer polsk skatt. Når kunden legger inn en bestilling eller  ønsker å være bundet av salgsavtalen, blir han eller hun informert om den totale prisen inkludert polsk skatt på produktet, norsk merverdiavgift, leveringskostnader (tollgebyr og gebyr for transport) og andre kostnader, og når beløpet kan bestemmes – om plikten til å betale det. Detaljert informasjon om betaling er oppgitt på nettbutikkensiden om betaling.

3.3. Fremgangsmåte for avtaleinngåelse i nettbutikken gjennom bestillingsskjemaet.

3.3.1. Inngåelse av salgsavtalen mellom kunden og selgeren skjer etter at kunden legger inn en bestilling i nettbutikken i samsvar med punkt 2.1.2 i regelverket.

3.3.2. Etter å ha mottatt en bestilling, bekrefter selgeren den umiddelbart. Selgeren bekrefter mottak av bestillingen, dens behandling og inngåelse av salgsavtalen ved å sende til kunden en passende melding til e-postadresse kunden har oppgitt under innsendelse av bestillingen. Når denne e-postmeldingen blir mottatt av kunden, blir salgsavtalen mellom kunden og selgeren inngått.

3.4. Innholdet av den inngåtte salgsavtalen blir registrert, sikret og gjort tilgjengelig for kunden ved (1) å gjøre dette regelverket tilgjengelig på nettbutikkens side og (2) å sende kunden meldingen som er nevnt i punkt 3.3.2. i regelverket. Innholdet av salgsavtalen er i tillegg registrert og sikret i IT-systemet til selgerens nettbutikk.

3.5. Avtalen er likevel ikke bindene hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kundens bestilling, og den andre parten innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. BETALINGSMÅTE OG BETALINGSFRIST

4.1. Selgeren gir kunden følgende betalingsmåter under avtaleinngåelse:

4.1.1 Betaling via bankoverføring til selgerens bankkonto.

4.1.2. Elektroniske betalinger via betalingssystemer: PayPal.com – denne betalingsmetoden er spesifisert på nettbutikkens side i informasjonsfanen angående betalingsmetoder og på nettstedet: https: //www.paypal .com/pl.

4.1.2.1. Oppgjør av elektronisk betaling og betaling med betalingskort utføres i samsvar med kundens valg. Den elektroniske betalingen og betalingen med betalingskort administreres av:

4.1.2.1.1. PayPal.com - PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. etasje 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

4.1.3. Ratebetaling- betaling skjer helt eller delvis med midler fra et lån gitt av MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (mBank S.A. med hovedkontor i Warszawa, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, aksjekapital på 168 840 628,00 PLN (fullt betalt), registrert i det polske foretaksregisteret i Landsrettregisteret ført av Tingretten for Warszawa - i Warszawa, XII. handelsavdeling for Landsrettsregisteret under nummer: 0000025237, skattekort: 5260215088,organisasjonsnummer: 001254524).

4.2. Betalingsfrist:

4.2.1. Når kunden velger betaling via bankoverføring eller betalingssystemer, er han eller hun forpliktet til å foreta betaling innen 7 kalenderdager fra datoen salgsavtalen ble inngått.

 1. LEVEVRING AV PRODUKT – TID, KOSTNADER OG MÅTER

5.1. Produkter leveres over hele Polen og Norge.

5.2. Levering av produktet til kunden krever en betaling, med mindre salgsavtalen gir noe annet. Leveringskostnader av produktet (inkludert gebyr for transport og tollgebyr) vises for kunden på nettbutikkens side i informasjonsfanen angående leveringskostnader og ved innleggelse av en bestilling, når kunden ønsker å være bundet av salgsavtalen.

5.3. Tilgjengelig leveringsmetode:

5.3.1. Budlevering

5.4. Leveringsfristen utgjør opptil 40 virkedager, med mindre det er nevnt en kortere periode i produktbeskrivelse eller ved bestilling. Når det gjelder produkter med forskjellige leveringsfrister, er leveringsfristen den lengste angitte fristen som imidlertid ikke kan overstige 40 virkedager. Leveringsfristen av produktet begynner å løpe:

5.4.1. Når kunden foretar betaling via bankoverføring - fra datoen selgerens bankkonto eller oppgjørskonto ble kreditert.

5.4.2. Hvis kunden velger ratebetaling - fra datoen långiver informerte selgeren om inngåelsen av låneavtalen med kunden, men senest fra datoen selgerens bankkonto ble kreditert med midler fra lånet som er gitt til kunden.

 1. REKLAMASJON

6.1. Grunnlaget og omfanget av selgerens ansvar overfor kunden, hvis det solgte produktet har en fysisk eller juridisk mangel (garanti), er definert av generelt gjeldende lovbestemmelser, spesielt i Sivilloven (artikkel 556-576).

6.2. Selgeren er forpliktet til å levere til kunden produkter uten mangler og feil. Detaljert informasjon om selgerens ansvar for produktfeil og kundens rettigheter er angitt på nettbutikkens side i informasjonsfanen om angrerett og retur.

6.3. Reklamasjon kan gjennomføres:

6.3.1. elektronisk til e-postadresse: kontor@elementerwood.no

6.3.2. eller skriftlig til adresse: ul. Polna 31, 62-021 Paczkowo

6.4. Det anbefales at kunden oppgir i reklamasjonsbeskrivelse: (1) informasjon og omstendigheter angående gjenstanden reklamasjon gjelder, spesielt type mangel og dato mangelen oppsto; (2) krav om å bringe produktet i samsvar med salgsavtalen eller en erklæring om prisavslag eller tilbaketrekking fra salgsavtalen; og (3) kontaktopplysninger av person som sender inn klagen - dette vil lette og fremskynde håndteringen av klagen. Kravene gitt i forrige setning er bare anbefalinger og påvirker ikke effektiviteten av vurderingen av klager som sendes inn uten den anbefalte beskrivelsen av klagen.

6.5. Selgeren skal svare på kundens klage umiddelbart, og senest innen 14 kalenderdager fra datoen reklamasjonen ble innsendt. Hvis kunden som er forbruker, krevde erstatning av produktet eller fjerningen av mangelen eller prisavslag og spesifiserte beløpet som prisen skal reduseres med, og selgeren ikke svarte på denne forespørselen innen 14 kalenderdager, anses det at forespørselen var berettiget .

6.6. Kunden som utøver garantirettighetene, er forpliktet til å levere produktet med mangel til følgende adresse: ul. Polna 31, 62-021 Paczkowo. Når kunden er forbruker, blir leveringskostnader betalt av selgeren. Når kunden ikke er forbruker, blir leveringskostnader betalt av  kunden.  Hvis type produktet eller måten det er installert på, medfører at levering av produktet er for kunden for vanskelig, er kunden forpliktet til å gjøre produktet tilgjengelig for selgeren på stedet produktet befinner seg.

 1. UTENOMRETTSLIGE METODER FOR Å HÅNDTERE KLAGER OG VURDERE KRAV

7.1. Klager skal sendes inn til selgeren innen rimelig tid, jf. punkt 6. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom det ikke lykkes, kan kunden ta kontakt med Konkurranse- og forbrukerbeskyttelseskontor. Detaljert informasjon om muligheter til å bruke utenomrettslige metoder for å håndtere klager, er tilgjengelig på nettstedet til Konkurranse- og forbrukerbeskyttelseskontor: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php., eller i kontaktpunktet som yter bistand for forbruker som vil bruke utenomrettslige metoder for å håndtere klager: + 48 22 55 60 333, e-post: kontakt.adr@uokik.gov.pl,  adresse: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.

7.2. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes ved håndteringen av klager; http://ec.europa.eu/consumers/odr. Det er spesielt relevant for tvisteløsning på EU-nivå (ODR-plattform). ODR-plattformen er et interaktivt og flerspråklig nettsted som yter bistand for kunder og selgere som søker en utenomrettslig løsning på en tvist om forpliktelser som følger av en fjernavtale.

 1. ANGRERETT

8.1. Kunden som inngår en fjernavtale, kan gå fra den innen 14 kalenderdager (angrefrist) uten å oppgi noen grunn og uten å pådra seg kostnader, unntatt kostnadene nevnt i punkt 8.8 i regelverket. Kunden skal sende en melding før fristens utløp. Meldingen om tilbaketrekking  fra avtalen, kan sendes, for eks.:

8.1.1. elektronisk via e-post (anbefalt): kontor@elementerwood.no

8.1.2. skriftlig til adresse: ul. Polna 31, 62-021 Paczkowo

8.2. Et eksempel på angrerettskjema er inkludert i vedlegg 2 i loven om forbrukerrettigheter, er i tillegg tilgjengelig i punkt 11 i regelverket, og på nettbutikkens side i fanen om angrerett. Kunden kan bruke angrerettskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

8.3. Angrefristens utgangspunkt:

8.3.1. for avtalen: når selgeren leverer et produkt og er forpliktet til å overføre eierskap på produktet (f.eks. salgsavtale) - fra tidspunktet produktet blir mottatt av kunden eller en tredjepart (gjelder ikke transportøren) angitt av kunden, og i tilfellet av avtalen som: (1) inkluderer mange produkter som leveres separat, i partier eller deler - fra tidspunktet det siste produktet, partiet eller den siste delen blir mottatt av kunden,  eller (2) når produktene leveres regelmessig i et bestemt tid - fra tidspunktet det første av produktene blir mottatt av kunden.

8.3.2. for øvrige avtaler -  fra datoen avtalen blir inngått

8.4. Når det blir tilbaketrukket fra en fjernavtale, blir den ansett som ugyldig.

8.5. Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til kunden alle betalinger foretatt av kunden, inkludert leveringskostnader (unntatt tilleggskostnader som følger av leveringsmetoden valgt av kunden, og som er høyere enn den billigste vanlige leveringsmetoden  tilgjengelig i nettbutikken). Tilbakebetaling skal skje umiddelbart og senest innen 14 kalenderdager fra datoen selgeren mottok meldingen fra kunden om tilbaketrekking fra avtalen. Selgeren betaler tilbake ved å bruke den samme betalingsmåten som ble brukt av kunden, med mindre kunden uttrykkelig godtar en annen betalingsmetode som ikke medfører noen kostnader for ham eller henne. Selgeren kan nøle med tilbakebetalingen opp til mottakelse av produktet eller et bevis på at produktet ble sendt tilbake, avhengig av det hvilken hendelse blir utført som først.

8.6. Kunden er forpliktet til å sende  produktet tilbake til selgeren eller overlate det til en person som er påvist og godkjent av selgeren. Produktet skal sendes tilbake umiddelbart og senest innen 14 kalenderdager fra datoen kunden gikk fra avtalen. For å overholde fristen er det tilstrekkelig å  returnere produktet før fristen utløp. Kunden kan returnere produktet til følgende adresse: ul. Polna 31, 62-021 Paczkowo.

8.7. Kunden kan prøve eller teste produktet på en forsvarlig måte for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av produktet går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kunden bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på produktet

8.8. Mulige kostnader knyttet til kundens tilbaketrekking fra avtalen, som kunden er forpliktet til å betale:

8.8.1 Hvis kunden har valgt en annen leveringsmetode av produktet enn den billigste leveringsmetoden som er tilgjengelig i nettbutikken, er selgeren ikke forpliktet til å betale tilbake tilleggskostnadene kunden har pådratt seg.

8.8.2. Kunden betaler de direkte kostnadene ved retur av produktet.

 1. BESTEMMELSER FOR KUNDER SOM IKKE ER FORBRUKERE

9.1. Dette punktet i regelverket gjelder bare kunder som ikke er forbrukere.

9.2. Selgeren har rett til å gå fra salgsavtalen som er inngått med kunden som ikke er forbruker, innen 14 kalenderdager fra datoen for avtaleinngåelsen. I dette tilfellet kan tilbaketrekking fra salgsavtalen skje uten at det er begrunnet av selgeren, og det gir ikke noen grunn for kunden som ikke er forbruker, til å rette krav mot selgeren.

9.3. Når det gjelder kunder som ikke er forbrukere, har selgeren rett til å begrense de tilgjengelige betalingsmetodene og kreve hel eller delvis forskuddsbetaling uavhengig av betalingsmetode valgt av kunden, og inngåelse av salgsavtale.

9.4. Når selgeren gir produktet ut til transportøren, blir ansvar for produktet overført på kunden som ikke er forbruker. I dette tilfellet er selgeren ikke ansvarlig for tap, mangler eller skader på produktet som oppstår fra tidspunktet produktet blir mottatt av transportøren og videre levert til kunden, samt  for unødig opphold i leveringen.

9.5. Kunden som ikke er forbruker, er forpliktet til å undersøke forsendelsen. Hvis han eller hun  finner ut at det oppsto tap eller skade på produktet under transport, er han eller hun forpliktet til å utføre alle nødvendige tiltak for å fastslå transportørens ansvar.

9.6. I samsvar med sivilloven § 1 art. 558 er selgeren ikke ansvarlig for garantien for produktet overfor kunden som ikke er forbruker.

9.7.  Selgerens ansvar overfor kunden som ikke er forbruker, uavhengig av dets rettslige grunnlag, er begrenset - både vedrørende et enkelt krav, så vel alle krav totalt - til beløpet på prisen som er betalt, og leveringskostnader i henhold til salgsavtalen, men ikke mer enn til tusen PLN. Selgeren er bare ansvarlig overfor kunden som ikke er forbruker, for typiske skader som kan forutses ved inngåelse av salgsavtalen, og er ikke ansvarlig for senere tap.

9.8. Alle tvister som oppstår mellom selgeren og kunden som ikke er forbruker, skal være underlagt retten etter selgerens forretningssted.

 1. SLUTTBESTEMMELSER

10.1. Avtaler inngått gjennom nettbutikken blir inngått på norsk.

10.2. Endringer av regelverket:

10.2.1. Selgeren forbeholder seg retten til å endre regelverket av viktige grunner, dvs. endringer i loven; endringer i betalings- og leveringsmetoder - i den graden disse endringene påvirker implementeringen av bestemmelsene av dette regelverket. Slike endringer vil ikke påvirke bestillinger som allerede er lagt inn eller sendt, og salgsavtaler som allerede er inngått eller utført.

10.3. For saker som ikke reguleres av dette regelverket, skal gjelde polske lovbestemmelser, og spesielt sivilloven: loven om ytelse av elektroniske tjenester (fra 18. juli 2002, Lovtidende 2002 nr.144, ledd 1204 med senere endringer), loven om salgsavtaler (Lovtidende 2000 nr.22, 271.ledd med senere endringer), loven om spesielle salgsbetingelser (Lovtidende 2002 nr.141,ledd 1176 med senere endringer) og andre  relevante gjeldene lovbestemmelser.

10.4. Dette regelverket utelukker ikke lovbestemmelser som gjelder i landet kunden har fast opphold, og som ikke kan utelukkes når kunden inngår en avtale med selgeren. I dette tilfellet garanterer selgeren kunden en beskyttelse som er gitt kunden på grunnlag av bestemmelsene som ikke kan utelukkes ved avtalen.

 1. ANGRERETTSKJEMA

Når man ønsker å gå fra avtalen, skal dette angrerettskjemaet fylles ut og sendes tilbake til:

Mottaker:

ELEMENTER WOOD MARIUSZ PNIEWSKI

 1. Polna 31,

62-021 Paczkowo elementer.pl

kontor@elementerwood.no

– Jeg/vi (*) herved meddeler (*) om min/vår tilbaketrekking fra salgsavtalen for følgende produkter(*) /avtalen for levering av følgende varer (*) /avtalen for arbeid som involverer utførelse av følgende ting (*)/avtalen om levering av følgende tjeneste (*)

– Dato for inngåelse av avtale(*)/ kvittering (*)

– Forbrukers navn og etternavn

– Forbrukers adresse

– Forbrukers underskrift  (gjelder bare angrerettskjemaer som sendes i papirversjon)

– Dato

(*) Stryk det som ikke gjelder.

 

 

 

opp
Nettbutikken er i visningsmodus
Vis full versjon av nettsiden
Sklep internetowy Shoper.pl
Sklep internetowy Shoper.pl