til kassen totalt: kr 0,00
Angrerett og retur

1. Når du inngår en fjernavtale, kan du gå fra den innen 14 kalenderdager (angrefrist) uten å oppgi noen grunn og uten å pådra seg kostnader, unntatt kostnadene nevnt i punkt 7. Du skal informere oss før fristens utløp. Du kan sende meldingen om tilbaketrekking  fra avtalen for eks.:

- elektronisk via e-post (anbefalt): kontor@elementerwood.no

- skriftlig til adresse: ul. Polna 31, 62-021 Paczkowo

2. Et eksempel på angrerettskjema er inkludert i punkt 11 i regelverket og nederst i punkt....Du kan bruke angrerettskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

3. Angrefristens begynner å løpe:

- ved kjøp av enkeltstående produkt(er): fra dagen etter produkt(er) er mottatt

- når kjøpet består av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er motatt

- ved regelmessig levering av identiske varer: fristen løper fra dagen etter første forsendelse er motatt

4. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg alle betalinger foretatt av deg, inkludert leveringskostnader (unntatt tilleggskostnader som følger av leveringsmetoden valgt av deg, og som er høyere enn den billigste vanlige leveringsmetoden  tilgjengelig i nettbutikken vår). Tilbakebetaling skal skje umiddelbart og senest innen 14 kalenderdager fra datoen vi mottok meldingen fra deg om tilbaketrekking fra avtalen. Vi betaler tilbake ved å bruke den samme betalingsmåten som du brukte, med mindre du uttrykkelig godtar en annen betalingsmetode som ikke medfører noen kostnader for deg. Vi kan nøle med tilbakebetalingen opp til vi mottar produktet eller et bevis på at du sendte produktet tilbake, avhengig av det hvilken hendelse blir utført som først.

5. Du er forpliktet til å sende  produktet tilbake til oss eller overlate det til en person som er påvist og godkjent av oss. Produktet skal sendes tilbake umiddelbart og senest innen 14 kalenderdager fra datoen du gikk fra avtalen. For å overholde fristen er det tilstrekkelig å  returnere produktet før fristen utløp. Du skal returnere produktet til følgende adresse: ul. Polna 31, 62-021 Paczkowo.

6. Du kan prøve eller teste produktet på en forsvarlig måte for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av produktet går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på produktet

7. Mulige kostnader knyttet til din tilbaketrekking fra avtalen, som du er forpliktet til å betale:

- Hvis du har valgt en annen leveringsmetode av produktet enn den billigste leveringsmetoden som er tilgjengelig i nettbutikken, er vi ikke forpliktet til å betale tilbake tilleggskostnadene du har pådratt seg.

- Du betaler de direkte kostnadene ved retur av produktet.

8. Eksempel på angrerettskjema:

Når man ønsker å gå fra avtalen, skal dette angrerettskjemaet fylles ut og sendes tilbake til:

Mottaker:

ELEMENTER WOOD MARIUSZ PNIEWSKI

ul.Polna 31

62-021 Paczkowo

kontor@elementerwood.no

– Jeg/vi (*) herved meddeler (*) om min/vår tilbaketrekking fra salgsavtalen som gjelder følgende produkter(*) /avtalen for levering av følgende varer (*) /avtalen for arbeid som involverer utførelse av følgende ting (*)/avtalen om levering av følgende tjeneste (*)

– Dato for inngåelse av avtale(*)/ kvittering (*)

– Forbrukers navn og etternavn

– Forbrukers adresse

– Forbrukers underskrift  (gjelder bare angrerettskjemaer som sendes i papirversjon)

– Dato

(*) Stryk det som ikke gjelder.

 

 

opp
Nettbutikken er i visningsmodus
Vis full versjon av nettsiden
Sklep internetowy Shoper.pl
Sklep internetowy Shoper.pl